Filatelista

Objavte zabudnutú krásu poštovej známky

Aplikácia Filatelista priblíži a znovuobjaví krásu poštovej známky mladšej generácií. Zbieranie a spoznávanie poštových známok je vždy malou exkurziou. Exkurziou do histórie krajiny, do jej prírodného a najmä kultúrneho dedičstva

Aplikácia Filatelista je dostupná na stiahnutie zdarma teraz

Funkcie aplikácie Filatelista

Objavte zabudnutú krásu poštovej známky

Moderná doba e-mailov nekompromisne vytlačila poštovú známku z nášho každodenného života. Snažili sme sa vytvoriť aplikáciu, ktorá priblíži a znovuobjaví krásu poštovej známky mladšej generácií. Zbieranie a spoznávanie poštových známok je vždy malou exkurziou.

Vytvorte si album známok

Kolekcie známok si môže užívateľ vyskladať do preddefinovaných albumových listov zo zvolených zásobníkov známok.

Spoznajte grafický a umelecký detail poštovej známky

Známka má vždy svoj hlavný motív, ktorí autori zachytia v unikátnej výtvarnej a kompozičnej skratke. Každú známku, pečiatku a obálku prvého dňa si je možné v albume elektronicky zväčšiť a priblížiť.

Náhľady aplikácie Filatelista

Užívateľ si môže každú jednotlivú známku uložiť do albumového listu, pozrieť si jej grafický detail, prečítať si informácie o známke a zoznámiť sa so súvisiacimi pečiatkami a obálkami prvého dňa. Postupným vyplnením jednotlivých albumových listov sa užívateľ dostáva do ďalších úrovní známkové albumu. Jednoduchý filter umožňuje vyhľadávať známky z jednotlivých rokov alebo krajín.

Aplikácia Známky obsahuje úplnú kolekciu nasledovných poštových známok

Slovenská republika 1993-dodnes

V spolupráci so Slovenskou poštou sme vytvorili kolekciu albumových listov, ktoré zachytávajú známkovú tvorbu od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 dodnes. Unikátne kompozície albumových listov sme vytvorili s cieľom imitovať zberateľský proces tvorby známkového albumu. Známkového albumu, do ktoré sa ukladajú známky ručne (prstom) zo zásobníka známok. Po uložení známky do albumu je možné si známky zväčšiť a prečítať si ich popis a popis súvisiacich produktov. Okrem popisu známky aplikácia umožňuje zberateľovi spoznať aj pečiatky, aršíky a obálky, ktoré s vydaním známky súvisia. Po zakúpení aplikácie bude vydavateľ udržiavať kolekciu známok v aplikácii vždy aktuálnu.

Pripravujeme nasledovné albumové kolekcie:

Slovenský štát 1939-1945

V spolupráci so Slovenskou poštou pripravujem kolekciu albumových listov, ktoré zachytávajú známkovú tvorbu od vzniku Slovenského štátu v 1939 do roku 1945.

Českoslovesko 1945-1992

V spolupráci so Slovenskou poštou pripravujem kolekciu albumových listov, ktoré zachytávajú známkovú tvorbu od Československa od roku 1945 do roku 1992.

Česká republika 1992-dodnes

V spolupráci s Českou poštou pripravujem kolekciu albumových listov, ktoré zachytávajú českú známkovú tvorbu od roku 1992 dodnes.

Napíšte nám vaše nápady a odkazy